ECOHYTTER - et bærekraftig hyttekonsept

Ecohytter er et bærekraftig alternativ til tradisjonelle hytter og kan bygges uten tilkobling til offentlig vann og avløp.

Ny teknologi gir nye muligheter.

Stadig økende priser og kostnader på hytter som er tilknyttet offentlig strøm, vann og avløp gjør at vi har fokus på alternative hytteløsninger.

Ecohyttenes innovative løsninger gjør at de ikke må knyttes til vann, avløp eller strømnett. Tilknytning til en eller flere av disse løsningene er likevel mulig. Ecohytter sparer miljøet og gir flere muligheten til å oppfylle hyttedrømmen, uten at det går på bekostning av den komforten dagens hyttekjøpere ønsker.

Alle Ecohytter  leveres med Ecomodul som minimerer  behov for omfattende sprengning og graving for å få fram vann og avløpsnett. Til fundamentering av Ecohyttene bruker vi jordskruer og/eller punktfundamentering. Dette minimerer behovet for masseutskiftning og reduserer co2 utslipp med opp til 90%.

For tomter som ikke har tilgang på strømnett har vi energiløsninger med solcelle, batterier, gass og aggregat. Vi jobber også med muligheten for toveis lading. Det vil si at du kan lade batteribanken på hytta fra elbil. 

Ecohytter er for aktive mennesker som ønsker et rimelig alternativ til store og kostbare hytter. Mindre enheter er med på å gi en bærekraftig utvikling og bedre økonomi for den enkelte familie og for lokalsamfunnet der hyttene bygges.

Hytta som sosial arena for familien er den grønne tråden som går igjen i designet av våre hytter. Kompakte løsninger med mulighet for mange sengeplasser og romslige stue-/kjøkkenløsninger gir mulighet til å samle familie og venner, selv i våre minste hytter.

ECO hyttemodeller

Ønsker du mer informasjon om Eco Tomteutvikling, Ecohytter eller Ecomodul så ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Thomas Aas

Thomas Aas er daglig leder for Eco Tomteutvikling AS og er ansvarlig for tilrettelegging av tomter og følger opp byggeprosessen med utførende entreprenør. Thomas er utdannet eiendomsmegler og har jobbet 12 år som megler/daglig leder. De siste årene har Thomas drevet med utvikling og gjennomføring av flere boligprosjekter.

Tlf. 900 85 933
thomas@ecoco.no