ECOMODUL - baderomsmodul med vannsparende teknologi

Ecomodul er en komplett baderomsmodul med vannbesparende teknologi. I en tradisjonell hytte brukes 150–170 liter vann per person per døgn. Våre løsninger gjør det mulig å spare 75–90 % av normalt vannforbruk, uten at det går på bekostning av komfort.

Ecomodul leveres med Orbital dusjsystemer. Vannet filtreres og renses før det gjenbrukes. Vannet som gjenbrukes har drikkevannskvalitet. Jets Vakuumtoalett i porselen bruker kun 0,5 liter vann per spyling. Til sammenlikning bruker et vanlig toalett 5–7 liter. Berøringsfrie kran på vask reduserer daglig vannforbruk med inntil 50 %. 

Tilbake til grunnvannet 
Av det totale vannforbruket vil ca 90 % være såkalt gråvann. Gråvannet renses og tilbakeføres til grunnvannet. De siste 10 % vil være svartvann fra toalett. Dette går i en tett tank som tømmes etter behov, eller til biotank og kompostering om det ikke er bilvei frem til hytta.

Oppgrader hytta
Ønsker du å oppgradere eksisterende hytte som ikke har innlagt vann eller avløp så er Ecomodul en miljøvennlig og rimelig løsning som øker komforten og bruken av hytta.  

For mere informasjon om Ecomodul ta kontakt med oss.

Ønsker du mer informasjon om Eco Tomteutvikling, Ecohytter eller Ecomodul så ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

Thomas Aas

Thomas Aas er daglig leder for Eco Tomteutvikling AS og er ansvarlig for tilrettelegging av tomter og følger opp byggeprosessen med utførende entreprenør. Thomas er utdannet eiendomsmegler og har jobbet 12 år som megler/daglig leder. De siste årene har Thomas drevet med utvikling og gjennomføring av flere boligprosjekter.

Tlf. 900 85 933
thomas@ecoco.no